د اوک بیرلونه

ګرده او بیضوي بلوک بیرل د پښې سټینډ باندې.

د داخلي سجاوٹ موخو لپاره مناسب.