فوم

په مختلف اندازو او ډیزاینونو کې

1 فین د قد 190 سانتي میتر سره ، اوږدوالی 220 سانتي متره او د فین هستوګن چوکۍ 45 سانتي متره او ټول پراخه 195 سانتي متره
1 فین د قد 190 سانتي میتر سره ، اوږدوالی 220 سانتي متره او د فین هستوګن چوکۍ 45 سانتي متره او ټول پراخه 195 سانتي متره
2 مداحې د WEELU لخوا جوړ شوي ، AB WESTMAN & LUNDmark، ENKÖPING، د کال ماډل 1990 د فین هستوګنې ابعاد: قد 375 سانتي متره ، عرض 100 سانتي او اوږدوالی 475 سانتي متره. د امپیلرز ابعاد: د امپیلرونو عرض 30 سانتي میتر ، د امپیلرونو ژور 57 سانتي میتر ، قطر امپیلر 220 سانتي متره.
2 مداحې د WEELU لخوا جوړ شوي ، AB WESTMAN & LUNDmark، ENKÖPING، د کال ماډل 1990 د فین هستوګنې ابعاد: قد 375 سانتي متره ، عرض 100 سانتي او اوږدوالی 475 سانتي متره. د امپیلرز ابعاد: د امپیلرونو عرض 30 سانتي میتر ، د امپیلرونو ژور 57 سانتي میتر ، قطر امپیلر 220 سانتي متره.
1 فین د قد 275 سانتي میتر سره ، اوږدوالی 235 سانتي متره ، پلنو 130 سانتي + 70 سانتي متره مجموعي 200 سانتي میتر.
1 فین د قد 275 سانتي میتر سره ، اوږدوالی 235 سانتي متره ، پلنو 130 سانتي + 70 سانتي متره مجموعي 200 سانتي میتر.