د ذخیره کولو سکرو سره د ذخیره جیب

د ذخیره جیب ، ظرفیت 40 م3 په خارج کې د سکرو سره په ټول اوږدوالي کې ، شاوخوا 6 متره د سکرو قطر شاوخوا 50 سانتي متره.

د موادو ذخیره کولو لپاره مناسب ، د بیلګې په توګه د تودوخې پلانټ لپاره د لرګیو چپس.