فرانسس کټرې

د ماډل ډول TRA 50. د تولید شمیره 2108 1979.

د داخل پټې ، محصول سکرو او بریښنایی سیسټم سره.