له مونږ سره اړيکه

Kinne Maskinteknik AB
د خپرولو لار 3
533 74 هیلیکیس
سویډن

Tel +46(0)510-862 00
+46(0)705-36 81 97

sales@kinnemaskinteknik.com