میشیګان 270 ویل چلوونکی کال ماډل 1987

میشیګان 270 ویل چلوونکی:
ټول وزن 42 ټنه ، 8314 ساعته
سمال که تاسو په ارزانه قیمت کې یو پیاوړی ماشین غواړئ.
کیدی شي پرته له ټایرونو او نور ډیر څه په ټریلر کې وګرځول شي.