د مرکز بې سکرو سره سکریو ډرایور

اوږدوالی: 5 متره

پلنوالی: 60 سانتي متره