د کنویر بیلټ تقریبا جوړ شوی

اوږدوالی: شاوخوا 16 متره

پلنوالی: 85 سانتي متره