د ترازو سره د لیږد کڅوړه

اوږدوالی: شاوخوا 4 متره

بینڈوت: شاوخوا 80 سانتي متره